Hopp til innhold

Skikretsting Telemark og Vestfold skikrets 2021

Telemark og Vestfold skikrets inviterer til digitalt skikretsting onsdag 5. mai kl 18.00.

Det kalles inn til digitalt skikretsting i Telemark og Vestfold skikrets, jf. lov for Telemark og Vestfold skikrets § 13.

INNKALLING           PÅMELDING  TVSK kretsting 2021  

TID: Onsdag 5. mai 2021, kl. 18.00
STED: Digitalt via Teams

Rammeprogram (kan bli endringer):
17.30  - Registrering av delegater og gjester
18.00 - Åpning ved kretsleder
18.10  - Innlegg v/NSF 
18.30 - Tingforhandlinger
19.10  - Pause
19.15  - Tingforhandlinger fortsetter
20.00 - Fagmøter grener (vårmøte)

Kjønnsfordeling
For klubber som sender 2 eller 3 representanter, skal begge kjønn være representert. Det presiseres at ting-representantene skal være sammensatt i henhold til NIF’s lov §2-4. Kjønnsfordeling. 

Representasjon
På skikretstinget møter med stemmerett ihht. Lov for Telemark og Vestfold skikrets, § 14:

a) Skikretsens styre
b) Representanter fra lagene etter følgende skala (jf.idrettsregistreringen 31.12.2019):

Lag med inntil 50 medlemmer

1 representant

Lag med 50-100 medlemmer

2 representanter

Lag med over 100 medlemmer

3 representanter

Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor utvalgets/ komiteens arbeidsområde:

A. Lederne i faglige utvalg/ komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte – samt leder av skikretsens skidommerlaug

B. Kontrollutvalgets medlemmer

C. Valgkomiteens medlemmer

D. Revisorer

Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet. Representantene må være meldt skikretsen på eget fullmaktskjema, innen onsdag 28. april.

Grunnlag klubbrepresentanter

Ansatte i skikretsen møter med tale- og forslagsrett. Skikretstinget kan imidlertid beslutte at møtet lukkes for ansatte og andre utenforstående.

Påmelding
Påmelding til skikretstinget gjøres via linken under. Siste frist for påmelding er fredag 23. april.

I tillegg må klubbene sende inn signert fullmaktsskjema til kretskontoret per mail eller post. Frist for innsending er onsdag 28. april.         

Innmelding av saker
Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker på tinget, må sende disse inn skriftlig til Telemark og Vestfold skikrets, tvsk@skiforbundet.no , senest tirsdag 21.april.

Saksliste
Fullstendig saksliste med nødvendige saksdokumenter og forslag sendes ut til påmeldte, senest en uke før kretstinget. Fullstendig saksliste vil også bli tilgjengelig på kretsens hjemmeside.


FAGMØTER GRENER
Etter kretsforhandlingene vil grenene avholde sine vårmøter/fagmøter fra kl 20.00. Agenda for den enkelte gren vil bli publisert her når den er klar.

Agenda fagmøte langrenn
Agenda fagmøte alpint
Agenda fagmøte hopp-/kombinert
Agenda fagmøte telemark

Påmelding til fagmøter (vårmøter)2021

Påmeldingsfrist vårmøter/fagmøter: fredag 30. april

NIF-EPI02, 02