Hopp til innhold

FIS- registrering langrenn 2020-2021

Det er tid for innmelding av løpere til FIS-lista langrenn for kommende sesong. Sjekk lista for din klubb, og meld inn endringer innen 1. september.

Hvem skal meldes inn:

SENIORLØPERE og JUNIORLØPERE  (fra klasse 17 år) som deltar i FIS-renn, Norges Cup og NM kommende skisesong,  skal stå på lista.

Ta utgangpunkt i dagens FIS-liste (se under) og gi klubbvis tilbakemelding på mail til tvsk@skiforbundet.no, siste frist 1. september 2020:

  • Hvilke løpere som fortsatt skal stå på lista
  • Løpere som eventuelt skal strykes fra lista.
  • Nye løpere (PS! Husk å sende inn AD-skjema)
  • Endringer på utøvere, navn, klubb etc

Løpere som skal delta i ovennevte renn, må ha undertegnet egenerklæring/Athletes Declaration. De som tidligere er meldt inn i FIS-systemet, og dermed har undertegnet Athletes Declaration, trenger ikke gjøre dette på nytt.

NB: Nye løpere som ikke har undertegnet Athletes` Declaration, må gjøre dette, og sende skjemaet til skikretsen før innmelding. Ingen løpere blir påmeldt FIS-listen uten å ha undertegnet erklæringen. Løpere under 18 år, må ha foreldres/foresattes underskrift. Skriv navn på "engelsk måte" (ikke bruk æ, ø, å).

Alle AD-skjema sendes klubbvis til tvsk@skiforbundet.no eller pr. post til Telemark og Vestfold skikrets, Odds Plass 3, 3722 Skien. Innen 1 .september!

FIS-liste langrenn TVSK per juni 2020

Ta utgangspunkt i vedlagte liste og gi klubbvis tilbakemelding pr. e-post til tvsk@skiforbundet.no innen 05. september! Dersom vi ikke hører noe, går vi ut i fra at det ikke skal gjøres noen endringer for klubben, og dere vil bli fakturert iht. liste pr. august 2019 for kommende sesong.

Klubben har ansvar for å melde inn til skikretsen hvilke løpere som skal innmeldes, hvilke som skal strykes, og hvilke som skal bli stående på lista. Løperne må derfor sørge for innmelding og utmelding via klubben sin.

Klubben vil bli fakturert etter endt sesong for alle løpere som står på listen, så husk å gi beskjed dersom det er noen som ikke lenger skal stå på lista!

Prisen for innmelding på FIS-lista vil for kommende sesong kr. 350 pr. løper. Ved innmelding etter 1. januar dobles avgiften. NSF dekker for løpere på sentrale landslag.

Skikretsen sender samlet oversikt til Norges Skiforbund og forskutterer avgiften overfor NSF. Skikretsen viderefakturerer klubbene i ettertid når vi mottar faktura fra Skiforbundet etter sesongen 2020-2021.

NIF-EPI03, 03