Hopp til innhold

FIS-registrering alpin

Det tid for innmelding på FIS-lista for sesongen 2020/2021. Fristen for påmeldinger/endringer er 1. september 2020.

OVERSIKT OVER LØPERE FRA TVSK SOM PER IDAG STÅR PÅ FIS-LISTEN 

Klubbene bes gjennomgå listen, og gi en tilbakemelding til kretskontoret innen 1. september om:

-  nye løpere som skal på FIS-listen
-  utøvere som ikke lenger skal stå på FIS-listen
-  utøvere som fortsatt skal stå på FIS-listen

Løpere som er nye på listen, må undertegne FIS-løpererklæring (Athlete's Declaration). Du blir ikke påmeldt FIS-lista uten å ha undertegnet erklæringen. 
Erklæringen skal sendes/scannes til kretskontoret sammen med påmeldingen. AD-skjema undertegner en kun en gang i karrieren (skal ikke fornyes). For utøvere under 18 år må AD-skjema også signeres av foresatte. Når AD-skjema er innsendt, blir en ført inn på FIS-lista og det blir opprettet en FIS-kode på utøveren. Man beholder FIS-koden til en aktivt melder fra at en ikke ønsker å stå på FIS-lista lenger. FIS-koden følger alle påmeldinger automatisk.

Pris per løper er kr 500. 

Kretsen sender samlet påmelding til skiforbundet. Klubbene vil bli fakturert når vi mottar de ferdige listene fra skiforbundet.

For spørsmål, ta kontakt med kretskontoret: marie.haugen@skiforbundet.no /91 15 59 56

nif-epi04, 04
NTB scanpix