Hopp til innhold

Utlysning av midler TVSK fondet 2020

Telemark og Vestfold skikrets utlyser midler fra TVSK fondet (tidl. Stimuleringsfondet Vestfold skikrets).

Alle grener, klubber og team under Telemark og Vestfold skikrets kan søke TVSK fondet. Midlene skal gå til tiltak som kan stimulere skisporten i Telemark og Vestfold, med hovedfokus på barn og ungdom, men tiltak rettet mot senior blir også vurdert. Telemark og Vestfold skikrets styre og fondsutvalget kan også fremme forslag for tildeling av midlene.

Utlysning midler TVSK fondet 2020

For å kunne søke TVSK fondet søker i løpet av sesongen, gjennomføre utviklingsprosess (er) knyttet til SUM. Eksempel på dette kan være:

 • Temakvelder
 • Klubbkveld med fokus på klubbens fremtid
 • Work-shop for hvordan man kan arrangere gode og attraktive arrangementer i klubben
 • Handlingsplanprosess med styret, for å prioritere og definere konkrete tiltak i klubben

Søknad må inneholde:

 • Informasjon om søker
 • Kontaktperson
 • Målgruppe
 • Beskrivelse av aktivitet/tiltak det søkes midler for
 • Sted/dato for gjennomføring
 • Søknadsbeløp
 • Budsjett for aktivitet/tiltak hvor både inntekter og utgifter fremkommer
 • Beskrivelse av tiltak rettet mot klubbutvikling/SUM

Frist for å søke TVSK fondet er 1.juni 2020

Søknaden sendes til tvsk@skiforbundet.no

Rapportering:

Det skal leveres rapport for hva midlene er brukt til. Her må det også fremkomme hvilke utviklings- /SUM – prosesser som er gjennomført.  Frist for rapportering er 1. februar 2021.

 

NIF-EPI01, 01