Hopp til innhold

Klubbutvikling

Skiforbundet og skikretsene har flere temakvelder som kan gi faglig påfyll og inspirasjon. Hva med å samle trenerne i klubben for å ha en dialog om hvordan klubbens verdier skal etterleves i praksis? Eller arrangere en åpen kveld med fokus på utstyr og økonomi?

Det er utarbeidet ferdige temakvelder som tar for seg aktuelle tema innen skiidretten, og som våre klubbutviklere kan kjøre for din klubb.
 

* Arrangement
* Utstyr og økonomi
* Rekruttering
* Barn og skiidrett
* Anlegg

Vi kan tilpasse opplegget til din klubb ut ifra de ønsker og behov dere måtte ha.

Ta kontakt med skikretsen for å få vite mer og opprette en tettere dialog!

nif-epi04, 04
NTB scanpix