Hopp til innhold

Skikretsting og vårmøter 2019

Velkommen til Telemark og Vestfold sitt skikretsting 2019 på Skagerak Arena, Skien, lørdag 11. mai klokken 10.00. Det vil bli holdt grenvise fagmøter (vårmøte) i etterkant av kretstinget.

Det kalles inn til skikretsting i Telemark og Vestfold skikrets, jf. lov for Telemark og Vestfold skikrets § 13.

Innkalling Kretsting 2019

Sakliste med tingdokumenter

Tingdokumenter (NB! Tingdokumenter må medbringes til tinget)

Årsberetning TVSK 2017/18
Årsberetning TVSK 2018/19
Årsberetning langrenskomiteen 2017/18
Årsberetning langrennskomiteen 2018/19
Årsberetning hopp-/kombinertkomiteen 2017/18
Årsberetning hopp-/kombinertkomiteen 2018/19
Årsberetningalpintkomiteen 2017/18
Årsberetning alpintkomiteen 2018/19
Årsberetning telemarkkomiteen 2017/18
Årsberetning telemarkkomiteen 2018/19
Årsrapport TVSDL 2017/18
Årsrapport TVSDL 2018/19
Årsregnskap 2017
Årsregnskap 2018
Revisjonsberetning 2017
Revisjonsberetning 2018
Sak 1- Lovnorm TVSK
Sak 2- Anleggsplan TVSK 2019-23
Budsjett 2019, rammebudsjett 2020-21
Styret sin innstilling til handlingsplan 2019-21
Valgkomiteens innstilling til styre TVSK 2019-21

STED: Skagerak Arena, 3. etg, Skien
TID:    Lørdag 11. mai 2019 – møtestart kl. 10.00. Registrering fra kl 09.30.

Rammeprogram:
09.30 - Registrering av delegater og gjester
10.00 - Åpning ved kretsleder
10.10 - Idrettskretsen v/ Sondre Fjelldalen
10.25 - NSF v/Erik Bruun
10.55- Pause
11.00 - Tingforhandlinger
           - Utdeling av priser
12.30 - Lusj
13.00 - Fagmøter grener (vårmøte)

Forslag som ønskes behandlet på tinget, må være styret i hende senest 26.04.19, kl. 15.00.

Fullstendig saksliste med nødvendige saksdokumenter og forslag sendes ut til klubbene og legges ut i denne nettsaken innen fredag 3. mai.

Representasjon på skikretstinget (Idrettsregistrering pr 31.12.2017)

Med stemmerett:

Grunnlag klubbrepresentanter

A. Skikretsens styre
B. Representanter fra idrettslagene etter følgende skala (jfr. idrettsregistreringen 31.12.2017): 

Lag med inntil  50 medlemmer                          1 representant
Lag med 50 -  100 medlemmer                          2 representanter
Lag med over 100 medlemmer                          3 representanter

Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt at styret etter fullmakt fra årsmøtet og meldt skikretsen senest onsdag 1. mai på eget fullmaktsskjema. Alle representanter må være påført skjemaet.

NB! Det er mulig å stille med observatører i tillegg til ordinære representanter.

Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor utvalgets/ komiteens arbeidsområde:

A. Lederne i faglige utvalg/ komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte – samt leder av skikretsens skidommerlaug
B. Kontrollutvalgets medlemmer
C. Valgkomiteens medlemmer
D. Revisorer

Ansatte i skikretsen møter med tale- og forslagsrett. Skikretstinget kan imidlertid beslutte at møtet lukkes for ansatte og andre utenforstående.

Påmeldingslink kretsting 2019

Fagmøte grener

Etter kretsforhandlingene vil grenene avholde sine vårmøter/fagmøter (ca kl 13.00)

Agenda vårmøte langrenn
Agenda vårmøte alpint
Agenda vårmøte hopp-/kombinert

Påmelding til vårmøter/fagmøter 2019

Påmeldingsfrist vårmøter/fagmøter: Onsdag 8. mai 2019

nif-epi04, 04