Hopp til innhold

Veileder i håndtering av trekassering

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i skiidretten. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert

Norsk idrett har nulltoleranse for en hver form for diskrimminering og trakassering. Det betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. Norges Idrettsforbund har laget en veileder som gjør det lettere å rapportere, håndtere og reagere på seksuell trakassering og overgrep.

VEILEDER           RETNINGSLINJER         BROSJYRE             VARSLING NSF

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brutt på retningslinjene. Styret i hvert idrettslag har ansvar for at retningslinjene er kjent og blir fulgt i praksis. Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26) og skal meldes til og etterforskes av politiet.

For mer informasjon, kontakt idrettskretsen eller NIF sentralt:

nif-epi04, 04
NTB scanpix