Hopp til innhold

Kretstinget Telemark og Vestfold skikrets 2017

Tingdokumentene ligger nå ute i saken. Velkommen til Telemark og Vestfold sitt Kretstinget 2017 på Clarion Collection Bryggeparken hotell i Skien, lørdag 13. mai klokken 10.00. Det vil bli holdt grenvise fagmøter (vårmøte) i etterkant av kretstinget.

Tentativ kjøreplan for tinget og grenmøtene

Kretssting Telemark og Vestfold skikrets lørdag 13. mai 2017

09.30 - Registrering av delegater og gjester
10.00 - Åpning ved kretsleder som ønsker velkommen
10.15 - Tingforhandlinger
12.15 - Lunsj
13.00 - Fagmøter grener (vårmøte)

Invitasjon Kretsting 2017

Saksliste med tingdokumenter komplett 2017

Tingdokumenter:

STED: Clarion Collection Bryggeparken hotell i Skien
TID:    Lørdag 13. mai 2017 – møtestart kl. 10.00
Pris på overnatting: 940kr for enkeltrom og 1040kr for dobbelt rom (merk! kretsting 2017)

PS!
Overnatting er ikke obligatorisk, men er et tilbud for de som ønsker overnatting i forbindelse med tinget. Hvis noen har lang reisevei så kan dette være et alternativ.

Forslag som ønskes behandlet på tinget, må være styret i hende senest 28.04.17, kl. 15.00.

Fullstendig saksliste med nødvendige saksdokumenter og forslag sendes ut til klubbene og legges ut i denne nettsaken innen fredag 5. mai.

Representasjon på skikretstinget (Idrettsregistrering pr 31.12.2015)

Med stemmerett:

Grunnlag klubbrepresentanter

A. Skikretsens styre
B. Representanter fra idrettslagene etter følgende skala (jfr. idrettsregistreringen 31.12.2015): 

Lag med inntil  50 medlemmer                          1 representant
Lag med 50 -  100 medlemmer                          2 representanter
Lag med over 100 medlemmer                          3 representanter

Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor utvalgets/ komiteens arbeidsområde:

A. Lederne i faglige utvalg/ komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte – samt leder av skikretsens skidommerlaug
B. Kontrollutvalgets medlemmer
C. Valgkomiteens medlemmer
D. Revisorer

Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte, eller oppnevnt av styret etter fullmakt – se vedlagte link til påmelding.

Ansatte i skikretsen møter med tale- og forslagsrett. Skikretstinget kan imidlertid beslutte at møtet lukkes for ansatte og andre utenforstående.

Fagmøte grener

Like etter kretsforhandlingene vil grenen holde sine vårmøter/fagmøter. Disse vil begynne rundt 14 tiden.

Påmeldinglink til fagmøter vår 2017
Frist: Fredag 5. mai 2017

 

NIF-EPI03, 03