Hopp til innhold

HLR Tolga 2017 - overnatting

Har dere et sted å bo i Tolga? Forran hovedlandsrennet på Tolga i 2017 ønsker kretsen å få en oversikt over hva som er bestilt av overnatting i de ulike klubbene og hvilke klubber som pr i dag ikke har et sted å bo og hvor stort behov de har.

KRetsen må sende inn en oversikt til arrangøren om hva som allerede er bestilt og det totalt behovet kretsen har for overnatting.

Svar på questbacken under for å melde inn behov for overnatting og hva som er bestilt av overnatting for dere som allerede har bestilt.

Innmelding her

Frist for innmelding: søndag 28. august

HUSK! Klubbene må melde inn en kontaktperson som arrangør kan forholde seg til.

NB! Siden mye av overnatting i Tolga vil være av privat utleie, må klubbene selv stå på leieavtalen.

KOntaktperson arrangør i Tolga er: Knut Sagbakken, tlf: 95162945

NIF-EPI02, 02