Hopp til innhold

Bra deltakelse på kretstinget TVSK 2015

Lørdag 9. mai avholdt Telemark og Vestfold skikrets sitt kretsting med stort oppmøte fra klubbene. Nesten 50 personer var tilstede under tingforhandlingene og enda flere møtte til fagmøtene i etterkant! Tusen takk til alle de fremmøtte! :)

Telemark og Vestfold skikrets ønsker å rette en stor takk til alle de fremmøtte til kretstinget 2015. Nå begynner 2 nye spennende år basert på de vedtakene klubbene har støttet seg bak. Planen er lagt og nå er det bare å samle oss og ta fatt på jobben med å tilrettelegge for skiaktivtet for ALLE, små som store som ønsker å drive med skiidrett! Vi ønsker mange gode og glade skiløpere! :)

Mange av de sittende tillitsvalgte i kretsen tok gjenvalg, men det ble også valgt inn noe nye. Valgkomiteen hadde gjort en god jobb i forkant av tinget med å finne nye tillitsvalgte, med god spredning i klubb og geografi, som kunne tenke seg å ta kretsen enda et steg fremover.

Og takk til våre dirigenter, Erik Christoffersen og Helge Kjærmann som tok dirigentrollen på strak arm da de ble forespurt kort tid før tinget startet. De kjørte tingforhandlingene plettfritt!

 

Tor Bach, styremedlem i Norges skiforbund, hadde tatt turen til Skien og Skagerak arena for anledningen og la frem litt av forbundet sine tanker og ideer og snakket blant annet om fokus på økt aktivitet og tilrettelegging for barn og unge. Grasroten står i sentrum og det er klubbene som er basisen og drivkraften i hele skinorge, sa Bach.

Telemark og Vestfold skikrets ønsker å takke alle deltakere for et flott kretsting, nå starter en ny tingperiode og vi ønsker å fortsette og skape skiglede gjennom tilrettelegging og god aktivitet! :)

NIF-EPI03, 03