Hopp til innhold

Midler rulleskianlegg

Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund utlyser programsatsingsmidler til etablering av rulleskianlegg. Søknadsfrist 1. mai.

Antall rulleskibrukere blir stadig flere og stadig yngre. Gjennom øremerking av midler over program for kostnadskrevende anlegg til rulleskianlegg, signaliseres det et ønske fra staten om å bidra til tilrettelegging for rulleskiaktivitet i trygge former. Kulturdepartementet (KUD) har derfor utlyst 28 millioner til fordeling til rulleskiprosjekter i perioden 2014-2017.

De to forbundene kjører en felles utlysning, klubber oppfordres å rette søknad til sine respektive kretser. Kretsene innstiller. NSF og NSSF vil på bakgrunn av kretsenes innstilling foreta prioriteringer som i tur innstilles til KUD.

Last ned hele utlysningsteksten

Hvem kan søke?
Klubber med medlemskap i Norges Skiforbund eller Norges Skiskytterforbund.

Frister:
Søknadsfrist til skikrets/skiskytterkrets er 1.mai 2015.
Søknader for Telemark og Vestfold sendes til tvsk@skiforbundet.no

Kretsene sender sin innstilling til forbundene innen 10. mai 2015.
NSF/NSSF vil gi sin innstilling til Kulturdepartementet innen 15.mai 2015.

Spørsmål vedrørende ordningen rettes til:
Marit Gjerland, anleggsrådgiver Norges Skiforbund, marit.gjerland@skiforbundet.no
Roar Nilsen, konsulent Norges Skiskytterforbund, roar.nilsen@skiskyting.no

 

NIF-EPI01, 01