Hopp til innhold

Utlysning av midler til rulleskianlegg

Utlysning programsatsingsmidler til etablering av rulleskianlegg for 2016. I 2015 ble 7 ulike anlegg tildelt til sammen Nok 8,2 mill. Mer info i saken

Hvem kan søke?

Klubber med medlemskap i Norges Skiforbund eller Norges Skiskytterforbund og kommuner kan søke. Det gjøres oppmerksom på at søker må være eier av anlegget det søkes om midler til.

Krav og Kriterier

Frister:

Søknadsfrist til skikrets/skiskytterkrets er 15. januar 2016

Kretsene sender sin innstilling til forbundene innen 31. januar 2016

NSF/NSSF vil gi sin innstilling til Kulturdepartementet innen 15.februar 2016.

Spørsmål  vedrørende ordningen rettes til

Marit Gjerland, anleggsrådgiver Norges Skiforbund,
marit.gjerland@skiforbundet.no

Roar Nilsen, konsulent Norges Skiskytterforbund
roar.nilsen@skiskyting.no

Kretsadministrasjoner.

nif-epi04, 04