Hopp til innhold

Formidabel innsats av dugnadsgjengen i Hasselbakken som virkelig står på. Fem personer har til nå brukt over 1000 timer tilsammen på å plastlegge bakkene i sommer. De har fått hjelp til ca 9 timer. Jeg vet de hadde satt STOR pris på hjelp!! :)

K7 står ferdig, snart ferdig med plastlegging i K19 og begynt på spor i K40. Unnarennet i 40 er rettet av og snart klar for plastlegging også.

Her er en liten statusrapport fra Gunleik som er ved godt mot, men som kan tenke seg litt mer hjelp:

Vi jobber mye og hardt for om mulig å få til et helårs hopp anlegg i kretsen vår.
Dette er stipulert til en kostnad på 5,7 millioner og forutsette enorm dugnadsinnsats.

Det er nå praktisk talt ferdig i K-7 og langt på veg i K-19 og vi er godt i gang med forberedelsene i HS-42 hvor sporene blei lagt om lørdagen.
Vi er 5 mann som jobber vanvittig mye , langt over 1000 timer til nå i sommer.

Det er utført ca. 9 timer av andre enn kjernen.

Vi har ikke innkalt til stordugnad så langt grunnet vanskelighet med organiseringen og riktig tilgang på fornuftig arbeide for mange personer på en gang.
Men det vil alltid være plass/jobb til en til to til tre ekstra hele tiden.

Det som imponerer mest er den totale mangel på nysgjerrighet fra hoppmiljøet i Telemark/Vestfold , alle her vet at vi holder på for fullt og alle vet at det trengs ei arbeidsvillig hånd
om kveldene, ev i helgene.
Det er ingen som kommer opp for i det minste å se og kanskje tilby en handsrekning en eneste gang, og dette er utrolig skuffende for undertegnede.
Jeg kan love at det aldri har hvert skadelig med litt kroppsarbeid , men det er kanskje ut for oljerike Nordmann, slike oppgaver som her skal gjøres kan ikke løses med PC. (dessverre)

Jeg håper at det kan legges til rette for en stor felles helgedugnad i forbindelse med selve plastleggingen i HS-42 , men det får vi komme tilbake til seinere.

Ellers så trenger vi tips og råd om hvor det kan være mulig å søke om økonomisk støtte/tilskudd til realiseringen av utbyggingen, alle kroner, store som små teller for oss.

Når dette er sakt så kan jeg love at «kjernen» kommer til å stå på for fullt framover og at vil kommer til å lykkes på tross av manglende interesse fra resten av hoppfamilien

nif-epi04, 04