Hopp til innhold

Rulleskirenn og samlinger

Skisesongen 2019/2020 ble brått over. Foreløbig vet vi lite rundt lokale og nasjonale arrangementer, da nesten alt er satt på vent. Vi håper likevel at vi kommer igang med rulleskirenn utover sommeren. Når det gjelder samlinger vil det komme mer informasjon etterhvert. 

Frist for å søke om KM rulleski er 29. mai 2019

Infoskriv om rulleskirenn 2020

Rulleskivettregler, poster

Samlinger

Følgende samlinger er så langt planlagt i regi av kretsen eller med støtte fra kretsen:

Samlinger sommeren/høsten 2020

  • Miljøsamling TVSK alle grener, 10-15 år- lørdag 12. september (Borgen, Svarstad)

 

Arrangør/konk/navn Sted Dato Stilart Div
         
         
         
         
         

 

Skikretsen ønsker spesielt arrangementssøknader til KM rulleski. Fristen for å søke om KM rulleski er 29.mai 2019. Arrangementet skal i 2019 gå i fristil og med intervallstart. Arrangementet har vanlige KM klasser. Tidspunkt vil være i siste halvdel av august eller i september. 

Når det gjelder øvrige renn,  håper vi å få flere rulleskirenn også denne sommeren. Det er viktig at klubbene registrerer sine søknader om rulleskirenn så fort de har datoer klare.  Langrennskomiteen vil deretter gå gjennom søknadene og godkjenne disse. Det oppfordres til å variere renntilbudet med stilart, lengder og arrangementsform. Klubbene selv er ansvarlig for å få på plass TD, og melde TD inn til kretsen. Arrangører trenger ikke å engasjere dyre tidtakingsfirmaer for å avvikle disse rennene, men sørge for at de selv kvalitetssikrer tid og plasseringer.

Alle søknader om rulleskirenn registreres gjennom Sportsadmin som vanlige skirenn. Ta kontakt med skikretsen dersom det er spørsmål. For KM bes det om at det også sendes en separat mail med beskrivelse av løype, og hvordan arrangementet er tenkt gjennomført.

nif-epi04, 04
Pedro Lemos