Hopp til innhold

Rulleskirenn og samlinger

Skisesongen 2018/2019 er snart over, og det er på tide å se framover mot sommersesongen med rulleskirenn og samlinger. Det blir en stadig tettere terminliste med rulleskirenn, og det er viktig å få på plass også en lokal terminliste i god tid. Når det gjelder samlinger har vi allerede noe på plass, men ønsker et tilbud også utpå høstparten. 
PS! Frist for å søke om KM rulleski er 25. mai 2019

Infoskriv om rulleskirenn 2019

Rulleskivettregler, poster

Samlinger

Følgende samlinger er så langt planlagt i regi av kretsen eller med støtte fra kretsen:

Samlinger sommeren/høsten 2019

  • Sommarland skifestival 26. juni-30. juni
  • Miljøsamling TVSK alle grener, 10-15 år- 1.- 2. juni
  • Miljøsamling TVSK alle grener, 10-15 år- 14.-15. september

 Rulleskirenn

Terminlisten Telemark og Vestfold skikrets:

 

Arrangør/konk/navn Sted Dato Stilart Div
Kanalrennet  Lunde 30.06.2019 Klassisk  
Gautefallrennet 60km Kragerø/Gautefall 31.08.2019 Klassisk  
Gautefallrennet 30 km Drangedal/Gautefall 31.08.2019 Klassisk  
Gautefallrennet 18 km Gautefall/Treungen 01.09.2019    
         

Den nasjonale terminlista for rulleskirenn ser foreløpig slik ut:

  • 20. juni - Holmenkollen Skishow
  • 31. juli-03. august - Blinkfestivalen
  • 22.-24. august - Toppidrettsveka

Skikretsen ønsker spesielt arrangementssøknader til KM rulleski. Fristen for å søke om KM rulleski er 25.mai 2019. Arrangementet skal i 2019 gå i fristil og med intervallstart. Arrangementet har vanlige KM klasser. Tidspunkt vil være i siste halvdel av august eller i september. 

Når det gjelder øvrige renn,  håper vi å få en fyldig terminliste med rulleski også denne sommeren. Det er viktig at klubbene registrerer sine søknader om rulleskirenn så fort de har datoer klare.  Langrennskomiteen vil deretter gå gjennom søknadene og godkjenne disse. Det oppfordres til å variere renntilbudet med stilart, lengder og arrangementsform. Klubbene selv er ansvarlig for å få på plass TD, og melde TD inn til kretsen. Arrangører trenger ikke å engasjere dyre tidtakingsfirmaer for å avvikle disse rennene, men sørge for at de selv kvalitetssikrer tid og plasseringer.

Skikretsen ønsker denne sommeren å arrangere KM i rulleski.  Arrangementet skal dekke vanlige KM klasser og bør gå over normale distanser. Tidspunkt vil være i siste halvdel av august eller i september. Skikretsen oppfordrer klubber til å søke om dette arrangementet.

Alle søknader om rulleskirenn registreres gjennom Sportsadmin som vanlige skirenn. Ta kontakt med skikretsen dersom det er spørsmål. For KM bes det om at det også sendes en separat mail med beskrivelse av løype, og hvordan arrangementet er tenkt gjennomført.

NIF-EPI02, 02
Visit Oslo