Hopp til innhold

Info rennsøknader 2019/20

Det nærmer seg tiden for å tenke på den lokale terminlista for kommende skisesong. Under finner dere oversikt over internasjonale og nasjonale renn, skiforbundet har også lagt opp en KM helg. De andre kretsmesterskapene er det opp til hver enkelt krets å plassere.

TVSK ønsker et variert renntilbud som inneholder renn både for våre beste utøvere og for bredden.  Klubbene oppfordres derfor til å søke om utradisjonelle rennformer. Søknader om Tour-arrangementer er også velkomne.

TVSK har satt opp noen helger hvor vi ønsker at klubber som søker enten KM eller TV Cup plasserer sine renn. Se i terminlisteskjelett fra NSF for mer informasjon.

Minner om at det kommende vinter skal arrangeres 4 KM:

  • KM Normaldistanse, fristil, felles start
  • KM Langdistanse, klassisk intervall start
  • KM Sprint, fristil
  • KM stafett, klassisk, klassisk, fristil


Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med LK.

Opplegg for rennsøknader foran kommende vintersesong er som følger:

  • Klubbene legger inn søknader på Sportsadmin innen søndag 30. juni 2019. Søknaden skal inneholde mest mulig informasjon slik at LK kan realitetsbehandle søknadene. Søknaden legges inn på den datoen dere primært ønsker at rennet skal avholdes. Husk i tillegg å legge inn informasjon om:

–       Ønsker man TV-cup eller KM.

–       Informasjon om løyper/anlegg og annet som er relevant for søknaden

  • Antidoping – for å kunne søke som arrangører av KM, TV cup og andre store arrangementer i kretsen, skal klubben ha utført Rent Idrettslag. Diplomet lastes opp under arrangementet i sportsadmin. Link til rent idrettslag: http://www.rentidrettslag.no/
  • LK kontakter fortløpende klubbene under behandlingen av søknadene.
  • Første utkast til terminliste sendes klubbene uke 32,  og renn blir godkjent fortløpende så fort dato er avklart og klubbene har gjort nødvendige endringer i Sportsadmin. Alle renn forventes avklart innen 15. september.
  • 1. oktoberer siste frist for godkjenning av renn til terminlisten.

Ta kontakt med kretskontoret eller noen i LK dersom det er spørsmål.

MVH, LK leder - Erik Christoffersen

NIF-EPI03, 03
Visit Oslo