Hopp til innhold

Info søknad/renn TVSK 2017/2018

Det nærmer seg tiden for å tenke på den lokale terminlista for kommende skisesong. Under finner dere oversikt over internasjonale og nasjonale renn og skiforbundet har også lagt opp en KM helg. De andre kretsmesterskapene er det opp til hver enkelt krets å plassere.

Det nærmer seg tiden for å tenke på den lokale terminlista for kommende skisesong. Vedlagt finner dere oversikt over internasjonale og nasjonale renn og skiforbundet har også lagt opp en KM helg. De andre kretsmesterskapene er det opp til hver enkelt krets å plassere.

TVSK ønsker et variert renntilbud som inneholder renn både for våre beste utøvere og for bredden. Klubbene oppfordres derfor til å søke om utradisjonelle rennformer som sprintsstafetter, langrennscross og duathlon. Søknader om Tour-arrangementer er også velkomne.

Rennsøknader 2017/2018

Terminliste 2017/2018

Link til terminlistens hovedpunkter nasjonale renn


TVSK har satt opp noen helger hvor vi ønsker at klubber som søker enten KM eller Nordea TV Cup plasserer sine renn. Se i vedlagt terminlisteskjelett for mer informasjon. Minner om at det kommende vinter skal arrangeres 5 KM:
- KM Normaldistanse, fristil, intervallstart
- KM Langdistanse, klassisk, fellesstart
- KM Sprint, fristil
- KM stafett, klassisk, klassisk, fristil
- KM Sprintstafett, fristil (kun aldersgruppa 13-16 år)

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med LK.

Opplegg for rennsøknader foran kommende vintersesong er som følger:

Klubbene legger inn søknader på Sportsadmin innen søndag 18. juni 2017. Søknaden skal inneholde mest mulig informasjon slik at LK kan realitetsbehandle søknadene. Søknaden legges inn på den datoen dere primært ønsker at rennet skal avholdes. Husk i tillegg å legge inn informasjon om:
– Ønsker man Nordea cup eller KM.
– Informasjon om løyper/anlegg annet som er relevant for søknaden

Anti doping – for å kunne søke som arrangører av KM, Nordea TV cup og andre store arrangementer i kretsen, skal klubben ha utført rent idrettslag. Diplomet lastes opp under arrangementet i sportsadmin. Link til rent idrettslag: http://www.rentidrettslag.no/

LK kontakter fortløpende klubbene under behandlingen av søknadene.

Første utkast til terminliste sendes klubbene uke 26, og renn blir godkjent fortløpende så fort dato er avklart og klubbene har gjort nødvendige endringer i Sportsadmin. Alle renn forventes avklart innen 15. september.

1. oktober er siste frist for godkjenning av renn til terminlisten.

Ta kontakt med kretskontoret eller noen i LK dersom det er spørsmål.
MVH, LK leder - Erik Christoffersen

 

NIF-EPI03, 03