Hopp til innhold

Info søknad/renn TVSK 2016/2017

Det nærmer seg tiden for å tenke på den lokale terminlista for kommende skisesong. Under finner dere oversikt over internasjonale og nasjonale renn og skiforbundet har også lagt opp en KM helg. De andre kretsmesterskapene er det opp til hver enkelt krets å plassere.

TVSK ønsker et variert renntilbud som inneholder renn både for våre beste utøvere og for bredden.  Klubbene oppfordres derfor til å søke om utradisjonelle rennformer som sprintsstafetter, langrennscross og duathlon. Søknader om Tour-arrangementer er også velkomne.

Rennsøknader 2016/2017

Link til terminlistens hovedpunkter nasjonale renn

TVSK har satt opp noen helger hvor vi ønsker at klubber som søker enten KM eller Nordea TV Cup plasserer sine renn. Se i vedlagt terminlisteskjelett for mer informasjon. Minner om at det kommende vinter skal arrangeres 5 KM:

  • KM Normaldistanse, klassisk, fellesstart
  • KM Langdistanse, fristil intervallstart
  • KM Sprint, klassisk
  • KM stafett, klassisk, fristil, fristil
  • KM Sprintstafett, fristil (kun aldersgruppa 13-16 år)

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med LK.

Opplegg for rennsøknader foran kommende vintersesong er som følger:

Klubbene legger inn søknader på Sportsadmin innen søndag 26. juni 2016. Søknaden skal inneholde mest mulig informasjon slik at LK kan realitetsbehandle søknadene. Søknaden legges inn på den datoen dere primært ønsker at rennet skal avholdes. Husk i tillegg å legge inn informasjon om:

–      Ønsker man cup eller KM

–      Informasjon om løyper/anlegg annet som er relevant for søknaden

  • NB! Anti doping – for å kunne søke som arrangører av KM, Nordea TV cup og andre store arrangementer i kretsen, skal klubben ha utført rent idrettslag. Diplomet lastes opp under arrangementet i sportsadmin. Link til rent idrettslag: http://www.rentidrettslag.no/
  • LK kontakter fortløpende klubbene under behandlingen av søknadene.
  • Første utkast til terminliste sendes klubbene ca 30. juni 2016 og renn blir godkjent fortløpende så fort dato er avklart og klubbene har gjort nødvendige endringer i Sportsadmin. Alle renn forventes avklart innen 15. september.
  • 1. oktober er siste frist for godkjenning av renn til terminlisten.

Ta kontakt med kretskontoret eller noen i LK dersom det er spørsmål.