Hopp til innhold

Info rennsøknader 2020/2021

Med en brå avslutning på sist sesong, ser vi nå fremover mot skisesongen 2020/21.

Tiden er nå inne for å tenke på den lokale terminlista for kommende skisesong. På vedlagte link finner dere de viktigste renna: https://www.skiforbundet.no/langrenn/skirenn/terminlisten-og-hovedpunkter/ . Skiforbundet har også kommende sesong lagt opp en KM-helg. De andre kretsmesterskapene er det opp til hver enkelt krets å plassere.

TVSK ønsker et variert renntilbud som inneholder renn både for våre beste utøvere og for bredden.  Klubbene oppfordres derfor til å søke om utradisjonelle rennformer. Søknader om Tour-arrangementer er også velkomne.

TVSK har satt opp noen helger hvor vi ønsker at klubber som søker enten KM eller Olympia Sport-Cup plasserer sine renn. Se i terminlisteskjelett fra NSF for mer informasjon.

Kommende vinter skal det arrangeres 4 KM:

  • KM Normaldistanse, klassisk, felles start
  • KM Langdistanse, fristil, intervall start
  • KM Sprint, klassisk
  • KM stafett, klassisk, fristil, fristil (K-F-F)

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med LK eller kretskontoret.

Opplegg for rennsøknader foran kommende vintersesong er som følger:

  • Klubbene legger inn søknader på Sportsadmin innen søndag 31. juli 2020. Søknaden skal inneholde mest mulig informasjon slik at LK kan realitetsbehandle søknadene. Søknaden legges inn på den datoen dere primært ønsker at rennet skal avholdes. Husk i tillegg å legge inn informasjon om:

–  Ønsker man TV-cup eller KM.

–  Informasjon om løyper/anlegg og annet som er relevant for      søknaden.

  • Antidoping – for å kunne søke som arrangører av KM, Olympia Sport-cup og andre store arrangementer i kretsen, skal klubben ha utført Rent Idrettslag. Diplomet lastes opp under arrangementet i sportsadmin. Link til rent idrettslag: http://www.rentidrettslag.no/
  • Første utkast til terminliste sendes klubbene uke 32,  og renn blir godkjent fortløpende så fort dato er avklart og klubbene har gjort nødvendige endringer i Sportsadmin. Alle renn forventes avklart innen 25. september.
  • 1. oktober er siste frist for godkjenning av renn til terminlisten.

Ta kontakt med kretskontoret eller noen i LK dersom det er spørsmål.

MVH, LK leder - Erik Christoffersen

NIF-EPI02, 02
NTB