Hopp til innhold

Skiforbundets nye fagportal

Fagside med informasjon og tips og ideer for trenere, ledere, utøvere, foreldre og arrangører innenfor barne- og ungdomsidretten.

Skiforbundets fagportal nå er publisert og gjort tilgjengelig på alle gren- og kretssider. Fagportalen ligger også på forsiden til Norges Skiforbund.

Portalen er felles for alle grener og gjelder innsatsområdene trening og aktivitet, kurs og utdanning, klubbutvikling, arrangement og anleggsutvikling.

Skiforbundets fagportal har erstatter det som tidligere het «Barn og ski». I tillegg er «NSF utdanning», som lå under den berømte knappen «Om skiforbundet», flyttet til fagportalen.

Det er fortsatt en del som skal utvikles på siden, spesielt med tanke på videoer, verktøy og aktivitetstips.

GÅ TIL FAGPORTALEN PÅ SKIFORBUDET.NO

NIF-EPI02, 02