Hopp til innhold

Alpinist i løypa

Ungdomsløftet

Ungdomsløftet er norsk idretts tiårige satsning frem mot 2022 for å rekruttere og beholde flere ungdom i norsk idrett.

Målet er at ungdom mellom 13 og 19 år skal være med lengst mulig som aktive, men også i rollen som trenere, ledere, dommere og frivillige med ansvar for ulike oppgaver i klubben.

Om ungdomsløftet

NIF har nå publisert en egen side med eksempler på god ungdomsidrett. Dette er publisert i form av både videoklipp og artikler. 

30 eksempler på god ungdomsidrett

Tips og råd for alle i norsk idrett

På nettsiden ligger historier om idrettsungdom fra mange ulike steder i landet – og gode ideer og svar på hvordan du som trener, oppmann, tillitsvalgt, utøver eller forelder kan motivere til aktivitet.

- Bakgrunnen for ungdomsløftet.no er frafallet i ungdomsidretten. Norges idrettsforbund opplever det som utfordrende å kommunisere årsakene til frafall og hvordan idrettslag skal jobbe for å redusere frafallet. Derfor har vi gått nye veier for å se om vi kan inspirere idrettslag til god ungdomsidrett gjennom å løfte frem suksesshistorier fra virkeligheten. 
- Ved å la utøvere, trenere, foreldre og idrettslag selv fortelle hvordan de har løst utfordringene knyttet til ungdomsidrett håper vi budskapet blir tydelig og sannferdig - og samtidig morsommere å se og lese, sier Godager, som håper folk setter av litt tid når de besøker siden. 

Godager sier at mekanismene for å klare å beholde flere er like selv om idrettene er ulike, så tipsene og historiene kan brukes på tvers av idretter og lokalmiljøer, som håper at nettsiden inspirerer flere til å tenke annerledes om ungdomsidretten gjennom å gjøre større eller mindre grep for å skape en enda mer attraktiv idrett. 
- Målet er å øke kunnskapen om ungdomsidrett og vise at den er så mye mer enn for dem som ønsker å bli toppidrettsutøvere eller kun trener for å konkurrere. Siden skal være levende, og vi skal fylle på med flere eksempler etter hvert. 

Send NIF ditt tips på et godt ungdomstiltak

Er du utøver, trener eller tillitsvalgt i et idrettslag som er spesielt gode på å motivere og inspirere ungdom mellom 13 og 19 år til å drive idrett? I så fall ønsker NIF å høre din historie og presentere den på sine sider. 
Ta kontakt med på ungdomsidrett@idrettsforbundet.no

Nyhetsartikkel Ungdomsløftet

NIF-EPI02, 02
Lars O. Berge