Hopp til innhold

skiforbundets utviklingsmodell

Ny utviklingsmodell

Skiforbundets nye utviklingsmodell (SUM) setter utøveren i sentrum og tar for seg både bredde- og toppidrett. Den oppfordrer til et livslangt idrettsliv og har fokus på et langsiktig utviklingsperspektiv, framfor kortsiktig resultatfokus.

Modellen er lagt til grunn i Skipolitisk dokument og legger føringer for hvordan skiklubber, skikretser og skiforbundet skal jobbe. På denne fagportalen finnes tips og ideer innenfor alle områdene i Skipolitisk dokument og innenfor de ulike nivåene i Skiforbundets utviklingsmodell. 
Les mer om SUM

Utviklingsmodellen ble vedtatt på Skitinget i Trondheim i 2016 og arbeidet med implementeringen av modellen startet opp med en kick-off i Oppland høsten 2016. I løpet av sesongen 2016-2017 er det gjennomført prosesser i alle skikretsstyrene som nå har utarbeidet egne handlingsplaner i tråd med SUM og målene i Skipolitisk dokument. I tillegg er det gjennomført flere ulike piloter og prosjekter rundt om i hele landet for å samle gode erfaringer. Det blir nå gjort en jobb for å konkretisere og strukturere erfaringene inn i videre prosjekter, piloter og tiltak som skal rulles ut til sesongen 2017-2018.

Videre arbeid vil nå rettes i større grad mot alle skiklubbene. Her vil det komme flere ulike pakker og besøk som klubbene kan bestille, både innenfor aktivitets-, kompetanse-, anleggs-, arrangement- og organisasjonsutvikling. Det vil også utarbeides videoer og bildemateriell for å synliggjøre gode eksempler i de ulike grenene, samt tiltak som gjøres på tvers av gren og idrett. 

NIF-EPI01, 01
Lars O. Berge