Hopp til innhold

Skiforbundets koronaveileder

Myndighetene har gjort innskjerpelser i covid-19-forskriften og nasjonale anbefalinger gjeldende fra og med 25. mars. For skiidretten innebærer dette følgende:

  • Den nasjonale anbefalingen er at arrangementer bør utsettes. NSF oppfordrer klubbene til å forholde seg til regler og anbefalinger som gjelder i sin kommune, basert på smittesituasjonen lokalt. Lokale renn kan gjennomføres innenfor gjeldende antallsbegrensning så fremt lokale/kommunale regler og anbefalinger tillater dette. For barn og unge under 20 år kan renn med deltagelse fra samme idrettskrets eller region gjennomføres innenfor gjeldende antallsbegrensning så fremt lokale/kommunale regler og anbefalinger tillater dette.
  • Maksimalt tillatt antall personer til stede på et utendørsarrangement er 50 personer (nødvendig arrangementspersonell er unntatt). Det er fortsatt lov til å skifte ut kohorter i løpet av arrangementet forutsatt at dette gjøres på en smittevernmessig forsvarlig måte.
  • Avstandskravet er endret fra 1 til 2 meter. Det betyr at eventuelle renn som gjennomføres må ha konkurranseformer hvor avstandskravet er godt ivaretatt.
  • Merk at mange kommuner fortsatt er underlagt forhøyet tiltaksnivå (se info fra 17. mars). Alle klubber og medlemmer må forholde seg til tiltaksnivået i sin kommune.
  • Toppidrettsarrangement kan gjennomføres, med unntak av kommuner på tiltaksnivå 5A. NSF har besluttet at alle nasjonale mesterskap i perioden til og med 11. april avlyses eller utsettes.

En ny vurdering av gjeldende tiltaksnivå vil bli gjort av myndighetene innen 12. april.

Oppdatering 17. mars: Det er innført høyere tiltaksnivå i mange kommuner. Alle klubber og medlemmer må følge med på tiltaksnivået i sin kommune og forholde seg til dette.

Særlig høyt tiltaksnivå (nivå 5a i covid-19-forskriften) er innført blant annet i Viken fylke og Gran kommune i Innlandet, samt flere kommuner i Vestfold og Haugalandet i Rogaland. 

På dette tiltaksnivået er idrettsarrangement og organisert idrettsaktivitet forbudt, med unntak av utendørs aktivitet for barn og unge under 20 år i grupper på inntil 10 personer fra samme kommune.
Bestemmelsene på dette tiltaksnivået gjelder også for toppidretten.

De ulike tiltaksnivåene er beskrevet i covid-19-forskriftens kapittel 5:
Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) - Lovdata

16. februar: NSF med brev til helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, vedrørende skiidrettens behov for gjenåpning.

12. februar: Myndighetene har foreløpig ikke gjort noen endringer i smitteverntiltakene for idretten, og gjeldende presiseringer videreføres derfor inntil videre. En ny oppdatering er forventet 18. februar.

1. februar: Informasjon fra Erik Røste og Ingvild Bretten Berg: Regjeringen viderefører smittetiltak.

21. desember: Sak og video: «Best Practice» for ski-Norge

Alle arrangører av organisert idrett (treninger, samlinger, arrangement) må:
1. Gjøre en risikovurdering av aktiviteten som planlegges

2. Utarbeide smittevernplan:
    a) Sjekkliste for godt smittevern ved idrett.
    b) Smittevernprotokoll for breddeidretten.
          - Arrangementsmanual (last ned Word), Last ned arrangementseksempler (XL).
     
3. Arrangører må forholde seg til lokale regler og sørge for nødvendig varsling og tillatelser fra lokale helsemyndigheter

Denne veilederen er basert på oppdaterte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og Veileder for smittevern i idretten fra Helsedirektoratet er lagt til grunn. 

RÅD FOR ENKELTRENINGER RÅD FØR OG UNDER TRENINGSSAMLING RÅD VEDRØRENDE ARRANGEMENT Gjennomføring av kurs

Nyttig informasjon og maler:

Plakater som klubber/lag kan printe ut og henge opp på treninger. For treninger i alpinbakker henviser vi videre til fnugg.no.

LAST NED FOR PRINT

LAST NED PDF FOR PRINT 

LAST NED PDF FOR PRINT 

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.  

#GodeSammen #VedÅHoldeAvstand 💙

NIF-EPI03, 03