Hopp til innhold

Vil du bli en del av hoppmiljøet.

Bli hoppdommer eller teknisk delegert

Skiklubbene, skikretsene og skiforbundet er avhengig av at vi har en stor og solid base med hoppdommere og TD-er (Teknisk delegert). Dette sikrer at alle hopp- og kombinert renn kan gjennomføres på en riktig måte uansett hvilken type renn. I dag har vi følgende TD og dommer nivåer:

Kretsdommer 

Som kretsdommer kan du dømme renn i egen skikrets som har betegnelsen kretsrenn. Her gjennomføres et teorikurs på ca. 3 timer der det også er litt praktisk dømming på video eller i hoppbakken hvis det er mulig.

Forbundsdommer

Hovedregelen er at du skal ta kretsdommergraden først og deretter forbundsdommergraden. Du kan bli forbundsdommer direkte uten å ha tatt kretsdommergraden men det må godkjennes av NSF. Forbundsdommerkurset gjennomføres med et teorikurs med test av teori når kurset er gjennomført. Deretter blir det praktisk dømming i et renn hvor du settes opp som en av dommerne. Dømmingen blir analysert etter rennet og sammenlignet med de andre dommerne hvor det avgjøres om det er bestått eller ikke.

Som forbundsdommer kan du dømme alt av nasjonale renn til og med Norgesmesterskap. Som forbundsdommer har du gjennomgått teori slik at du kan være teknisk delegert i kretsrenn.

Fis - dommer (internasjonal dommer)

TD (teknisk delegert)

Den som er øverste sjef for et hopprenn kaller vi for teknisk delegert eller forkortet bruker vi alltid å skrive TD.
De som har gjennomført forbundsdommergraden kan automatisk brukes som TD i kretsrenn.
For å bli TD på forbundsplan gjennomføres et eget TD-kurs. Det består at teorikurs og praktisk gjennomgang i en hoppbakke og en påfølgende skriftlig prøve. Det er fullt mulig å bli TD uten at man er dommer.
For å bli FIS-TD gjøres dette gjennom egen søknad og behandles av NSF

Dette må du gjøre for å komme i gang.:

Ta kontakt med de som er dommeransvarlig i din skikrets. Her i Sør-Trøndelag skikrets kan du kontakte en av oss i dommerutvalget:

Leder Aleksander Tetlie, tetliealexander@hotmail.com,  98 89 58 09

Medlem Kurt Børset, borsetkurt@fmail.com, 41 00 23 71

Medlem Ole Walseth, walseth.ole@gmail.com 90 07 68 60

 

Eller du kan kontakte administrasjonen i skikretsen så er vi behjelpelig med å formidle kontakt. Hvis du kjenner noen i hoppmiljøet så kan du selvsagt kontakte de.

nif-epi04, 04