Hopp til innhold

Oppsummering høstmøte 26.oktober

Mange gode innspill og mange muligheter ble presentert på Skistua i forbindelse med skikretsens høstmøte.

Årets høstmøte ble gjennomført med over 60 deltakere. Takk til alle som møtte opp og takk for alle gode innspill. Det er ingen tvil om at snø og snøproduksjon er et viktig tema for oss i skiidretten, hvor vi ser frem til å bli med i prosjektet til NTNU/SIATTakk til Tove Moe Dyrhaug, Marianne Myklebust, Bernhard Haver Vagle, Kåre Høsflot og Torbjørn Skogstad for at dere stilte opp med gode presentasjoner og refleksjoner.


kåre høsflot


torbjørn skogstad

 

Det er mye som rører seg i Norges Skiforbund og i Sør-Trøndelag skikrets for tiden. Vi skal samarbeide tettere med klubbmiljøene, bidra til en positiv videreutviklingen av skiidretten og sørge for gode rammevilkår. Utøveren er i sentrum av alt det vi jobber med og Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) danner et godt fundament for arbeidet.

Alle svarene som dere kom med på ulike spørsmål i går kveld er nå gjennomgått. En oppsummering finner dere nedenfor.

Hva kan klubb og krets gjøre for å skape mer attraktive skirenn?
Hva er de største utfordringene dere har i egen klubb?
Hva ønsker du at skikretsen bistår mer med?

Det finnes allerede mange muligheter, tips og tilbud som alle klubbene kan benytte seg av. Nedenfor har vi samlet en liten oversikt som kan være nyttig å se nærmere på.

trenerkurs, trenerutdanning og trenerutvikling

Det arrangeres fire trenerkurs i Sør-Trøndelag nå i november, ett i alpint og tre i langrenn:
Trondheim  Berkåk

Det siste renerkurset i langrenn arrangeres i Surnadalen. Ta kontakt med Knut Erling Flataker for mer informasjon.

Er det ønsker om flere kurs eller kompetansehevende tiltak for trenere og aktivitetsledere så er det bare å ta kontakt. Dere kan også lese mer om kurstilbudet på Skiforbundets fagportal.
Trenerkurs NSF

klubbesøk, utvikling og samarbeid på tvers av klubb

Som det ble presentert på høstmøte finnes det nå mange ulike tilbud som dere i klubb kan benytte dere av - enten på egen hånd eller med bistand. Det er utarbeidet temakvelder som tar opp sentrale tema rundt barn, ungdom, utstyr og økonomi og det er utarbeidet et verktøy for å strukturere arbeid i klubben i lys av utviklingsmodellen (SUM). 
Tilbud til klubb Verktøy og veiledere Fagportal

Skikretsen ønsker også å komme på et uformelt besøk for å høre mer om hva dere jobber med og er opptatt av. Sammen kan vi spille hverandre gode! Ta kontakt for å gjøre nærmere avtaler.

Anlegg, arrangement og aktivitetstips

De tre A'er er kjerneområder i vårt arbeid. Dere finner mye nyttig informasjon og materiell på Skiforbundets fagportal, blant annet om skileik og basisanlegg. Her finner dere også gode aktivitetstips i alle grener, som nå også ligger på Sør-Trøndelag skikrets sin forside. I tillegg er arrangement og arrangementsutvikling et sentralt tema som også ble tatt opp i går. Det er utarbeidet en work-shop som kan bidra til å gjøre arrangementer og skirenn enda mer attraktiv og for større arrangementer finnes det også en oversiktlig sjekkliste for arrangørene. 
Arrangementer Work-shop Sjekkliste Anlegg Aktivitetstips Ski-TV

Ta kontakt om dere lurer på noe eller ønsker bistand til å gjennomføre en work-shop i egen klubb.

For dere som ønsker bistand rundt styrearbeid eller økonomi i egen klubb i så har Sør-Trøndelag idrettskrets mange gode kurs og tiltak som dere kan benytte dere av.
E-læring styrearbeid i praksis Kurs i økonomistyring og regnskap

Dere kan finne mer informasjon på både NIF sin hjemmeside og på idrettskretsens hjemmeside.

 

Styret i Sør-Trøndelag skikrets tar med seg alle innspill og svar inn i videre arbeid. Vi ser frem til et tettere samarbeid fremover og vi ønsker gjerne at dere deler gode suksesshistorier med oss. Sammen skaper vi skiglede i alle ledd!

NIF-EPI02, 02
Lars O. Berge