Hopp til innhold

Skistua
Skistua

Høstmøte i skikretsen

Sør-Trøndelag skikrets avholder sitt årlige Høstmøte torsdag 26.oktober på Skistua.

Sør-Trøndelag skikrets inviterer til høstmøte torsdag 26.oktober på Skistua i Trondheim. Dette er høstens viktigste møteplass for skiidretten i kretsen, hvor vi blant annet skal ta for oss Skiforbundets utviklingsmodell (SUM), skikretsens handlingsplan og presentere materiell til klubb. 

Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) ble vedtatt på Skitinget i Trondheim 2016 sammen med Skipolitisk dokument. Sammen legger disse føringer og rammer for skiidrettens utvikling og innhold. På skikretstinget 20.mai 2017 ble skikretsens handlingsplan vedtatt i tråd med disse føringene og rammene. Det er blitt utviklet mye siden da som vil bli presentert på vårt høstmøte. Her vil vi gi en introduksjon til modellen, se på betydning den har for krets og klubb, samt presentert planer for kommende sesong og konkrete verktøy som dere i klubb kan benytte i egen hverdag.

Les mer om Skiforbundets utviklingsmodell (SUM)

Program høstmøte 26.oktober

17.00: Gryterett
17.30: Velkomst og hilsninger
               - Informasjon fra Skiforbundet og skistyret
18.00: Skiforbundets utviklingsmodell (SUM)
               - Status og tiltak i skikretsen
               - Verktøy og materiell til klubb
               - Innspill fra klubb
19.15: Bærekraftig snøproduksjon v/ Bernhard Haver Vagle (NTNU/SIAT)
19.30: Høstmøte ferdig
19.45: Fagmøter

Fagmøtene vil blant annet bygge på tema og innhold fra fellesdelen. Vi oppfordrer derfor alle som skal delta på fagmøtene om å være med på hele høstmøte. 

På Fagmøtet langrenn rett i etterkant er følgende på agendaen:

  • Leder av langrennskomiteen i NSF, Torbjørn Skogstad, informerer om aktuelle saker og om fluorsaken
  • Kåre Høsflot: Hvorfor slutter ungdom å konkurrere på ski i ung alder?
  • Fluordebatten, forbud eller ikke?
  • Tradisjonelle informasjonsaker
  • SUM i langrenn - hva og hvor vil vi

Detaljert agenda fagmøte langrenn

Pris og påmelding

  • Pris høstmøte inkl. gryterett: kr 350,-
  • Pris høstmøte eks. gryterett: kr 150,-

Gryterett serveres fra kl.17.00. Begge alternativene inkluderer vafler og kaffe, samt deltakelse på fagmøtene.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 19.oktober

 

Vel møtt til en innholdsrik og inspirerende kveld på Skistua!

nif-epi04, 04