Hopp til innhold

Skikretsens tilbud om overnatting for jr sesongen 2016/2017

Norges skiforbund har endret rutiner for overnattingsopplegg for kommende sesong. Skikretsene får tildelt et antall senger på de aktuelle stedene: Nes på Romerike, Voss og Harstad. Antall tildelte sengeplasser er basert på erfaringstall fra tidligere sesonger. For å melde din klubbs behov må du svare på denne undersøkelsen. Vi ønsker at kun en person, oppmann el. lign, fra hver klubb responderer til oss. Svarfrist er satt til 15.09.2016 og tildeling av sengeplasser vil skje etter denne dato. Spørsmål vedrørende dette kan sendes til skikretskontoret

NIF-EPI02, 02