Hopp til innhold

Tilbud om overnatting for HL kommende sesong

Skikretsens tilbud om overnatting for HL 2017

Vi ønsker å vite behovet for sengeplasser som skal bestilles i regi av kretsen.

For å ha forutsigbarhet i behovet til klubbene ønsker vi tilbakemelding på antall utøvere og ledere som dere trenger overnatting til Hovedlandsrennet på Tolga 03-05.02. 

Vi kommer tilbake til sted for overnatting.

Antall tildelte sengeplasser er basert på erfaringstall fra tidligere sesonger. For å melde din klubbs behov må du svare på denne undersøkelsen. Vi ønsker at kun en person, oppmann el. lign, fra hver klubb responderer til oss. Svarfrist er satt til 15.09.2016 og tildeling av sengeplasser vil skje etter denne dato. Spørsmål vedrørende dette kan sendes til skikretskontoret

NIF-EPI03, 03