Hopp til innhold

Maritfondet 2016

Det er etablert en stipendordning i Marit Bjørgens navn for å kunne gi økonomisk støtte til utøvere som ønsker å satse seriøst på langrenn.

Kriterier for utviklingsstipend

           

  • Utøver skal konkurrere til og med juniornivå
  • Utøver skal hevde seg på et høyt nivå i klubb eller på regionalt plan i Sør-Trøndelag, være fra Sør-Trøndelag og representere en Sør-Trøndersk klubb.
  • Utøver bidrar positivt til det sosiale miljøet i klubben og er et forbilde for andre utøvere i klubben
  • Det er en forutsetning for å få stipend at det kan dokumenteres at videre satsing innebærer ekstraordinære utgifter, og at utøveren har et reelt behov for økonomisk støtte. Eksempler på dette er utgifter til treningssamlinger i regional regi eller skolepenger
  • En utøver kan motta støtte flere ganger
  • Mindre grupper kan sammen søke om økonomisk støtte
  • Stipend tildeles etter skriftlig søknad fra den enkelte idrettsutøver 

 

Skriftlig søknad/mail sendes innen 6. mars til:

 

Rognes IL v/Ivar Olav Aune, 7295 Rognes

Mail: ioa@nyhavnamek.no

 

 

Stipend deles ut under Maritbjørgen rennet den 12 mars 2016

NIF-EPI03, 03