Hopp til innhold

Samlingsplan åpent junioropplegg

Sør Trøndelag skikrets skal i samarbeid med Heimdal VGS arrangere samlinger for juniorer i kretsen

Dette er den foreløpige samlingsplanen for åpent junioropplegg til høsten.

 Uke/Dato

Sted Antall døgn Kommentar Anslått pris
37/9.-11.sept Savalen

 3 for alle elever

5 for spisset toppidrett

Kretssamling forbeholdt Heimdal VGS. 

2050 for 3 dager

3350 for 5 dager

40-41/3.-6.okt Vålådalen 4 Barmarksamling 3300
43/24.-25.okt Trondheim 2 Nærsamling, Barmark 1000
48/23.-27.nov Bruksvallarna 5 Snøsamling 4000

Det tas forbehold om endringer. Endelig pris vil bli annonsert samtidig som påmeldingen åpner etter sommerferien.

NIF-EPI01, 01