Hopp til innhold

Klubbundersøkelse 2015

Ny klubbundersøkelse sendes ut til alle klubber fra Skiforbundet i uke 40. Vi oppfordrer alle til å bruke litt tid på den.

- Dette blir den tredje klubbundersøkelsen i løpet av åtte år. Vi hadde tilsvarende undersøkelse i 2007 og i 2011.

Alle svarene i denne undersøkelsen vil være med på å danne grunnlag for fremtidens skipolitiske dokument. Vi håper klubbene kan prioritere noen minutter til dette, slik at vi styrer Skiforbundet på «rett» kurs mot 2020, sier assisterende generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

Svarene og signalene som kommer fram i undersøkelsen er også viktig for skikretsen og den jobben som skal gjøres i Sør-Trøndelag i årene som kommer, så vi håper at så mange som mulig tar seg tid til å sende inn svar på undersøkelsen.

Takk for hjelpen!

NIF-EPI01, 01