Hopp til innhold

Søknadsfrister idrettstipend, arrangement og utstyr til private anlegg

Trondheim kommune har satt av penger som man kan søke på til forskjellige formåll.

Trondheim kommunes idrettsstipend 2015
Trondheim kommune deler hvert år ut idrettsstipend til to gutter og to jenter i alderen 15-22 år som representerer et idrettslag i Trondheim. Stipendet er på kr 50 000 pr utøver. 
Søknadsfrist er 1.juli. Sørg for å informere alle aktuelle kandidater i din klubb! Send ut info til utøvere, trenere og ledere. Informer på klubbens og kretsens hjemmeside. http://www.trondheim.kommune.no/idrettsstipend/

Støtte til idrettsarrangementer i Trondheim 2.halvår 2015
Trondheim kommune gir støtte til alle typer arrangementer innen idrett og friluftsliv. Midlene fordeles etter søknad to ganger i året (1.des og 1.juni) og i denne runden er det satt av ca 350 000 kr. Søknadsfrist er 1.juni.http://www.trondheim.kommune.no/arrangementsstotte/

Støtte til kjøp av utstyr i private anlegg 2015
Trondheim kommune har i 2015 bevilget 600 000 kr til utstyr i private idrettsanlegg. Alle klubber og idrettslag i Trondheim som er tilknyttet NIF og som eier / har driftsansvar for private anlegg kan søke om støtte til kjøp av utstyr for tilrettelegging av aktiviteten i anlegget. Søknadsfrist er 1.juni.

Søknadskriterier søknadsskjema

Invitasjon til idrettens møte med politikerne - del 2. 
Vi benytter samtidig anledningen til å minne om idrettens møte med politikerne tirsdag 9.juni. Alle er hjertelig velkommen til å delta her.

Invitasjon Påmelding

NIF-EPI02, 02