Hopp til innhold

Infomøte om byttedag

SpareBank1 i samarbeid med Sør-Trøndelag skikrets inviterer idrettslag i skikretsen til et infomøte om nasjonal byttedag.

Skiutstyr er dyrt, og bytting av utstyr er positivt for folks økonomi. Vi vil bidra til å skape en arena hvor bytte av ski blir satt i system der det ikke er lokale byttedager i dag, eller gjøre eksisterende byttedager tydeligere der disse allerede eksisterer.

Derfor tenker vi å gjennomføre en najsonal byttedag. Det blir et infomøte om byttedagen torsdag 15.10 fra klokken 18.00 - 19.30

Møte er i Toppidrettsenteret i Granåsen

Info fra sparebank 1

Påmelding

Bakgrunn fra Sparebank 1:
"Som hovedsponsor for NSF langrenn ønsker vi å aktivere sponsoratet gjennom tiltak mot folk flest og at dette skal gjøres regionalt i den enkelte alliansebank. Selv om vi sponser elitelandslagene, ønsker vi at aktiveringen skal skje gjennom ulike tiltak mot barn & bredde.  Vi ønsker derfor å gjennomføre «Skibyttedag» i hele landet."

NIF-EPI02, 02