Hopp til innhold

Oddvar Brås æresfond

Il leik inviterer til å søke midler fra Oddvar Brå’s æresfond.

Vilkår for å søke går fram av vedtektsutdragene gjengitt nedenfor:

Midlene bør primært gå til unge skiløpere i de klassiske skigrener.

Midlene bør videre gå til enkeltutøvere som trenger støtte for å klare spranget fra junior til seniornivå.

Seniorløpere skal også vurderes.

Laget eller gruppen sender søknad på vegne av kandidaten.

Søknaden sendes som brev eller e-post til fondsstyrets leder Leif Jostein Konstad, 7212 Korsvegen. E-post: Lei-Ko@online.no.

 

Les mer

Søknadsfristen er satt til 31.januar 2015.

NIF-EPI01, 01