Hopp til innhold

Åpne juniorsamlinger i Sør Trøndelag skikrets

Påmelding Åpent Junioropplegg Langrenn 2014/15 for Sør Trøndelag!

 Sør Trøndelag skikrets har nå hatt åpne juniorsamlinger i flere år. Etter alle disse år så har vi fått en del erfaring på hvordan vi ønsker å gjennomføre disse samlinger til det beste for utøver. Hensyn til skole, klubb og totalbelastning er viktig for oss. Det er også viktig for kretsen at det legges opp en samlingsplan som vil passe for alle.  Rett før påske i år så hadde vi et foreldre/trenermøte  hvor vi fikk mange gode innspill som vi  har tatt med oss i den nye samlingsplan for neste år.

Treningsopplegg vil bli lagt av Maj Helen Nymoen. Maj Helen og lærere fra skolen vil også være på de fleste samlinger. Kretsen vil i tillegg sende egne trenere på disse samlingene (unntatt OS samling). Det vil også være mulig for klubbtrenere å være med på disse samlinger. Da må dette avtales med hovedtrener for kretsen.

For sesongen 2014/15 så vil all påmelding skje elektronisk.

-         Fyll ut alle poster.

-         Meld dere kun på de samlinger som er aktuell.

-         Sør Trøndelag skikrets sender en samlet faktura til klubb.

-         Meld inn om noen har noe matallergi etc.

 Samlingsoversikt:

Samling 1
8/9-12/9

OS samling Spisset toppidrett HVS 5 dager a 550,- = 2750 

Samling 2
10/09-12/9

OS samling Skolesamling HVS 3 dager a 550,- = 1650

Samling 3
4/10-7/10

Meråker Åpen for alle i STS  4 dager a 550,- = 2200

Samling 4
21/10-24/10

Fellessamling HVS, MVS og SVS Spisset toppidrett  4 dager a 550,- = 2200

Samling 5
25/10-26/10

Nærsamling Åpen for alle i STS 2 dager a 300,- =600

Samling 6
24/11-28/11

Skisamling Ramundberget Åpen for alle i STS 5 dager a 550,- = 2750

 

 

Når vi nærmer oss samling så vil all informasjon om samling bli lagt ut på kretsen sin hjemmeside og Facebook (åpent junioropplegg langrenn).

Sør Trøndelag skikrets håper at flest mulig melder seg på Åpent Junioropplegg Langrenn og bidrar med at vi får gode samlinger.

Påmeldingsfrist: 1.  juli 2014

 Påmelding

NIF-EPI01, 01
Lars O. Berge