Hopp til innhold

Skikretsen ber om tilbakemelding vedrørende smørebehov kommende sesong fra klubbene i kretsen

Langrennskomiteen ønsker en tilbakemelding på smørebehov til de forskjellige arrangementene denne sesongen. Som dere sikkert vet har det vært praksis at skikretsen bestiller et visst antall smøreboder til felles benyttelse og fordelt kostnaden (lagt inn i felleskostnadene) på alle utøvere fra STS som har deltatt i rennet. I denne forbindelse har det kommet tilbakemeldinger om at vi kanskje ikke har bestilt nok og vi ønsker derfor litt mere info fra dere om behovet for tilgang til smøreplass. Stort sett på alle steder vi har reservert overnatting vil det i tillegg til smøretilgang på stadion være muligheter for smøring av ski på bostedet (som regel kostnadsfritt. HER finner dere linker til de forskjellige stedene der vi bestiller smøreboder. ). Meld din klubbs smørebehov, antall utøvere som trenger tilgang, tilbake til kretskontoret ved Heidi Bolland innen 1 uke, 04.12.2014.

Vi gjør oppmerksom på at det IKKE blir bestilt en egen smøre-bod pr klubb men det gis tilgang til kretsens smøreareal basert på tilbakemeldingene fra dere.

NIF-EPI03, 03