Hopp til innhold

Info til langrennsklubbene i Sør-Trøndelag skikrets vedrørende årets langrennslotteri.

Årets langrennslotteri er nå klart og loddene kan hentes på kretskontoret. De som ønsker loddene tilsendt må gi tilbakemelding innen mandag 01.12.2014 (salgsstart på lotteriet er samme dato), men vi ber om at alle som har mulighet henter sine lodder på kretskontoret. De av dere som ønsker flere lodd enn 250 stk kan sende en henvendelse om dette til Heidi Bolland  på skikretskontoret (noen klubber får tilsendt færre på grunn av få utøvere etter avtaler gjort i fjor)

Kopi av loddseddel og gevinstliste finner du HER

LK informerer:                                                                                                                                                                                                      

   SKILOTTERI I SØR-TRØNDELAG SKIKRETS 2014/2015

Da er det årlige og tradisjonsrike skilotteriet for Sør-Trøndelag skikrets, langrenn, klart for henting/utsendelse på kretskontoret fra torsdag 24.11.14.

Lotteriet representerer i dag en avgjørende inntektskilde for langrennskomiteen. Inntektene går i sin helhet ut igjen til aktiviteter som klubbene nyter godt av som f.eks. kurs, temakvelder, prosjektstøtte, premier, etc. foruten at klubbene beholder en andel selv.

Lotteriet holdes i forståelse med Norges Skiforbund.

 

  • Klubber får tildelt 250 lodd à kr 30,-.
  • For disse loddene beholder klubbene kr. 12,50,- pr. lodd. Det er mulighet for salg av flere lodd og da beholder klubbene kr. 17,50,- pr. lodd.

 Salgsperioden er satt fra og med 01.12. 2014 til og med 01. april 2015.

  Det blir sendt ut faktura på loddene med forfallsdato 15. april 2015.

 NB. De som ønsker flere enn 250 lodd kan kontakte skikretskontoret.

 For langrennskomiteen:                                                     Skikretskontoret:

 Olaf Lurvik (sign.)                                                               Heidi Bolland (sign.)

nif-epi04, 04