Hopp til innhold

Info vedr. overnatting NM, NC, HL, MNM

Oversikt over ledere til cup/mesterskap for Sør-Trøndelag skikrets er ikke fullstendig men vil oppdateres underveis

Info fra Norges skiforbund vedrørende kommende sesong

Info om skikretsens overnattingstilbud for juniorer til NC 13-15.01.17 på Nes på Romerike, NC på Voss 17-19.02.17 og NM jr i Harstad finner du HER

Info om overnatting til Hovedlandsrennet finner du HER

OVERSIKT OVER LEDERE FOR SKIKRETSEN

 Skikretsen bestiller smøreboder basert på erfaringstall på alle NC, HL og NM og kostnadene på disse vil bli fordelt på deltakerne fra kretsen dersom annet ikke er avtalt på forhånd