Hopp til innhold

SørVest Cup langrenn 2021

SørVest Cup i langrenn må dessverre avlyses i mars på grunn av gjeldende regler for arrangement i skiidretten. Det kan fortsatt bli et SørVest Norsk mesterskap i april.

Skikretsene Agder og Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane holder fortsatt åpent mulighetene til å avvikle SørVest Norsk mesterskap i april (for utøvere 15 år og eldre), om smitteverntiltakene tillater dette.

Oppdatering pr. 23.02.2021 - SørVest Cup 2021: 

  • 6.-7. mars 2021 - AVLYST
  • 20.-21. mars 2021 - AVLYST
  • 17.-18. april eller 23.-24. april 2021

Informasjon rundt arrangørsted og innhold blir oppdatert. 

Bakgrunn SørVest Cup Langrenn 2021

Med utgangspunkt i avlysning av sesongens Norgescup for juniorløpere, avlysning av Hovedlandsrennet (15-16 år), samt utfordringer for Norgescup senior, har langrennslederne i skikretsene Agder og Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane blitt enige om en egen regioncup for å sikre et best mulig tilbud for våre løpere i nevnte kategori.

Deltagelse:
Deltagelse på rennene som inngår i cupene, er for utøvere i Agder og Rogaland Skikrets, Hordaland Skikrets og Sogn og Fjordane Skikrins, samt for utøvere med daglig bosted innenfor disse skikretsene (grunnet f.eks. utdanning).
Poenggiving etter skala for Norgescup.

NB. Dette er et foreløpig oppsett. Skikretsene er underlagt Skiforbundets koronaveileder og regelverk generelt for gjennomføring av arrangement. Det kan også være lokale forhold der kommuneoverlege overstyrer evt. har andre krav til gjennomføring av arrangement.
Norges Skiforbundets koronaveileder

Kontaktpersoner:
Leder langrennskomiteen Agder og Rogaland Skikrets: Henning Wiig, henning.wiig@lyse.net, tlf. 900 80 045 
Leder langrennskomiteen Hordaland Skikrets: Trond Sletthaug, trond.slethaug@inventura.no, tlf. 952 60 759 
Leder langrennskomiteen Sogn og Fjordane Skikrins: Tor Arne Hov, tor.arne.hov@gmail.com, tlf. 473 04 400 

NIF-EPI02, 02