Hopp til innhold

Skiforbundets koronaveileder

Trinn to i den myndighetenes nasjonale gjenåpningsplan ble iverksatt 27. mai.

Merk at mange kommuner fortsatt har strengere regler og anbefalinger, og at disse kan endres på kort varsel på grunn av smittesituasjonen lokalt. Alle klubber og medlemmer må forholde seg til tiltakene som til enhver tid gjelder i sin kommune eller den kommunen man oppholder seg.

 For aktivitet og arrangement i skiidretten innebærer gjeldende nasjonale tiltaksnivå følgende:

  • Skirenn for barn og unge under 20 år med deltagelse fra samme idrettskrets eller region kan gjennomføres så fremt avstandskrav og antallsbegrensning overholdes 
  • Totalt antall personer til stede på et utendørsarrangement er 200 (nødvendig arrangementspersonell er unntatt). Det er tillatt å skifte ut kohorter i løpet av arrangementet forutsatt at dette gjøres på en smittevernmessig forsvarlig måte
  • Skirenn for voksne kan gjennomføres med deltagelse fra samme kommune så fremt avstandskrav og antallsbegrensning overholdes 
  • Toppidrettsarrangement kan gjennomføres for utøvere som omfattes av toppidrettsdefinisjonen
  • Trening for barn og unge under 20 år kan gjennomføres som normalt innenfor samme klubb/treningsgruppe. Disse er også unntatt avstandskravet på trening.
  • Trening for voksne kan gjennomføres innenfor samme klubb/treningsgruppe i grupper på inntil 30 personer utendørs og 20 personer innendørs forutsatt at avstandskravet opprettholdes
  • Innenlandsreiser er tillatt. Det vil si at det er mulig å gjennomføre samlinger på andre steder enn hjemsted forutsatt at dette kan gjøres på en smittevernmessig forsvarlig måte og innenfor de krav og anbefalinger som gjelder for trening.

Arrangement og aktivitet med deltagelse på tvers av kommuner bør ikke ha deltagere fra kommuner med forhøyet smittenivå. Er man bosatt i en kommune med forhøyet tiltaksnivå skal man ikke delta på konkurranser eller aktivitet i andre kommuner. Dette gjelder ikke toppidrettsarrangement.

21. desember: Sak og video: «Best Practice» for ski-Norge

Alle arrangører av organisert idrett (treninger, samlinger, arrangement) må:
1. Gjøre en risikovurdering av aktiviteten som planlegges

2. Utarbeide smittevernplan:
    a) Sjekkliste for godt smittevern ved idrett.
    b) Smittevernprotokoll for breddeidretten.
          - Arrangementsmanual (last ned Word), Last ned arrangementseksempler (XL).
     
3. Arrangører må forholde seg til lokale regler og sørge for nødvendig varsling og tillatelser fra lokale helsemyndigheter

Denne veilederen er basert på oppdaterte retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og Veileder for smittevern i idretten fra Helsedirektoratet er lagt til grunn. 

RÅD FOR ENKELTRENINGER RÅD FØR OG UNDER TRENINGSSAMLING RÅD VEDRØRENDE ARRANGEMENT Gjennomføring av kurs

Nyttig informasjon og maler:

Plakater som klubber/lag kan printe ut og henge opp på treninger. For treninger i alpinbakker henviser vi videre til fnugg.no.

LAST NED FOR PRINT

LAST NED PDF FOR PRINT 

LAST NED PDF FOR PRINT 

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.  

#GodeSammen #VedÅHoldeAvstand 💙

NIF-EPI03, 03
NTB