Hopp til innhold

Innspill til nytt strategidokument

På Skitinget i Ålesund, 6.-7.juni 2020, skal det behandles og vedtas et nytt strategidokument for neste fireårsperiode. I den sammenheng ønsker vi innspill på foreløpig utkast.

Følgende dokumenter, møteplasser og undersøkelser har vært førende for utkastet:

 • Klubbundersøkelsen
 • Skipolitisk dokument 2016-2020
 • Idretten vil og Idretten skal
 • Stortingsmelding 26
 • Innspill fra kretsledermøtet våren 2019
 • Innspill og føringer fra Skistyret

Det har vært ulike arbeidsgrupper med administrativt ansatte i gren, krets og fellesfunksjoner som bistått i arbeidet med foreløpig utkast. Disse arbeidsgruppene vil ta med innspillene inn i videre arbeid og endelig forslag til ny strategiplan.

UTKAST TIL STRATEGIDOKUMENT 2020-2024

I tillegg til innhold er det ønskelig å endre navn på strategidokumentet. Dagens strategidokument har navnet «Skipolitisk dokument 2016-2020». Det har kommet flere forslag til nytt navn, og vi ønsker også tilbakemelding på hvilket navn vi skal fremme på Skitinget i juni. Forslag til andre navn enn de som er foreslått tas imot.

Forslag til navn:

 1. Skiglede for alle
 2. Ski for alle
 3. Morgendag - fra fortid til framtid 2020-2024
 4. Fremdriftsplan for norsk skiidrett 2020-2024
 5. Skipolitisk dokument 2020-2024

Tilbakemelding på navn gjøres via Questback: Gi tilbakemelding på navn

 

Generelle spørsmål til innspillsrunden kan rettes til: post@skiforbundet.no

NIF-EPI01, 01
Pedro Lemos