Hopp til innhold

Barnas Mini-VM 2023

Vil klubben din arrangere Barnas Mini-VM 2023? Barnas Mini-VM er eit barneskirennkonspept i regi av VM arrangøren Trondheim 2025, og skal no utvidast nasjonalt. Sogn og Fjordane Skikrins treng ein arrangør til Barnas Mini-VM 11. februar 2023. OBS kort søknadsfrist!

"Barnas mini-VM skal være en ekstraordinær opplevelse for alle involverte, og alle barn er velkommen til å utfolde seg på ski, både på langrenn, hopp og kombinert. Skileik er stikkordet!"

Barnas mini-VM skal i hovudsak arrangerast av ein lokal klubb, men med bistand frå prosjektgruppa. Til forskjell frå andre barneskirennkonsept ønskjer vi heller færre arrangement der prosjektgruppa kan vere tett på arrangørklubb, og vil vere til stades på skirennet. Arrangørklubb får også eit aktivitetstilskot på kr. 20 000,- utbetalt av prosjektet etter sesongslutt. 

Søknadsprosess:

Send ein e-post til kennet.dvergedal@skiforbundet.no med info: 

  • Namn på skiklubb
  • Kontaktinformasjon
  • Kort begrunnelse om kvifor dykk ønskjer å arrangere Barnas Mini-VM

Søknadsfrist: Fredag 25. november kl. 23.59. 

Arrangementet blir kun gjennomført 1 gong i Skikrinsen i løpet av vinteren, dato er satt til laurdag 11. februar

Du kan lese meir, sjå video og hente inspirasjon om korleis prosjektet vart gjennomført i Trøndelag vinteren 2021/2022 her: 

BARNAS MINI-VM 2021-2022

nif-epi04, 04
Foto: Heiko Junge / NTB