Hopp til innhold

Bilete frå Sognefjellet Sommarskiskule 2019.

Sognefjellet Sommarskiskule 2021

Sogn og Fjordane Skikrins inviterer til Sognefjellet Sommarskiskule 21.-25. juni 2021.

Sommarskiskulen er for aldersgruppa 11-17 år (født f.o.m. 2010-2004).

SOGNEFJELLET SOMMARSKISKULE 2021

Langrennskomiteen i Sogn og Fjordane Skikrins håpar å kunne gjennomføre den populære sommarskiskulen i 2021, men må ta atterhald om gjennomføring i høve smittesituasjon med koronapandemien og gjeldande reglar/retningslinjer for smittevern.
Oppdatert informasjon vert publisert medio mai.

NIF-EPI02, 02
NTB