Hopp til innhold

Bilete frå SSFkarusell i Jølster vinteren 2020. (Foto: Jølster IL)

Digitalt Vårmøte langrenn

Langrennskomiteen inviterer til digitalt Vårmøte onsdag 10. juni. Informasjon er oppdatert 08.06.2020.

Stad:
Digitalt møte via Microsoft Teams (via app eller internett)

Lenke til møtet vert sendt ut i forkant pr. e-post til alle påmeldte.

Tid:
Onsdag 10. juni 2020, kl. 19.30-21.30

Sakliste:

 1. Informasjon frå Vårmøtet til NSF langrenn
 2. Oppsummering av sesongen 2019-2020 
 3. Rammer for Terminliste 2020-2021 (utkast til terminliste vert sendt ut i forkant til møtedeltakarane)
 4. Krinslaget 2020-2021
 5. Fellesopplegg nasjonale renn og meisterskap 
 6. Breiddesamlingar (12-16 år) 
 7. Team (regionslag) 

For kven:

 • Alle skiinteresserte
 • Trenarar og leiarar i skigruppene
 • Foreldre/ føresette
 • Arrangørar
 • Komitemedlemar

Vårmøtet fungerer som rådgjevande forum for langrennskomiten.

Deltakarliste pr. 08.06.2020

Frist for påmelding var søndag 7. juni.

Etterpåmelding kan sendast på e-post til tor.arne.hov@gmail.com

Med venleg helsing
Sogn og Fjordane Skikrins - langrennskomiteen

Tor Arne Hov (s)
Leiar langrennskomiteen

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI03, 03
Pedro Lemos