Hopp til innhold

Status kretskontor

På grunn av covid-19 og full stans av aktivitet innanfor idretten, har Norges Skiforbund permittert administrasjonen i skikretsen inntil vidare (oppdatert 20.05.2020).

Administrasjonssjefen er permittert, men er frå 04.05.2020 tilbake i 40% stilling og jobbar kvar måndag og onsdag frå krinskontoret.
Det kan ta litt lengre tid å få svar på henvendelsar, og desse kan også rettast til andre mottakarar fram til situasjonen endrar seg.

Spørsmål vedrørande aktivitet i kretsen kan rettast til leiar i skikretsen eller i greinkomite:
Kontaktinformasjon Sogn og Fjordane Skikrins

Spørsmål vedrørande organisatoriske forhold, lover og reglar kan rettast til idrettskretsen:
vestland@idrettsforbundet.no

Spørsmål vedrørande IT eller idretten sine system kan rettast til NIF Digital:
support@idrettsforbundet.no

Andre spørsmål kan rettast til skiforbundet sentralt:
post@skiforbundet.no

NIF-EPI02, 02
NTB