Hopp til innhold

Vårmøtet vert ikkje avvikla

Styret i Sogn og Fjordane Skikrins har vedtatt at Vårmøtet 2020 ikkje blir avvikla, med bakgrunn i situasjonen med koronaviruset.

Usikkerheit rundt avvikling av fysiske møter framover gjer at Sogn og Fjordane Skikrins sitt Vårmøte for 2020 ikkje vert gjennomført.

Den enkelte greinkomite held dialogen med sine klubbar ut i frå behov. 

NIF-EPI03, 03
NTB