Hopp til innhold

Bilete frå Sognefjellet Sommarskiskule 2019.

Sognefjellet Sommarskiskule avlyst

Sognefjellet Sommarskiskule 22.-26. juni 2020 er avlyst.

Sogn og Fjordane Skikrins må ta avgjerd 27.03.2020 om å avlyse, då adm.sjef i skikrinsen er 100 % permittert av Norges Skiforbund på ubestemt tid.

Dette gjer det vanskeleg for skikrinsen (langrennskomiteen) å utsetje avgjerda. I tillegg er det usikkerheit rundt om ein får gjennomføre aktiviteten i juni 2020 grunna situasjonen med koronaviruset.

Skikrinsen ser fram til ny sommarskiskule i juni 2021!

SOGNEFJELLET SOMMARSKISKULE

NIF-EPI01, 01
NTB