Hopp til innhold

Skiforbundets fagportal

Leitar du etter informasjon eller tips og idéar til skigruppa? Eller er du sjølv aktiv på ski?

Skiforbundet sin fagportal er ei fagside med informasjon, tips og idéar for trenarar, leiarar, utøvarar, foreldre og arrangørar innanfor barne- og ungdomsidretten.

Portalen er felles for alle greiner og gjeld innsatsområda trening og aktivitet, kurs og utdanning, klubbutvikling, arrangement og anleggsutvikling.

Skiforbundets fagportal

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI02, 02