Hopp til innhold

Foto: Norges Skiforbund.

Er skiklubben i form?

Her finn du nyttig informasjon og verktøy for å gjere skiklubben enno betre rusta for vinteren.

God klubbdrift legg grunnlaget for å skape god aktivitet, men det kan av og til vere krevjande å finne nok tid, prioritere og vite korleis ein går fram for å realisere det ein ynskjer. 

Skiforbundet har utarbeida fleire nyttige verktøy som de kan nytte i eigen skiklubb. Skikrinsen kjem gjerne til din klubb!

HER ER NOKRE FORSLAG TIL KVA VI KAN TILBY:

Vi kan skreddersy eit eige opplegg til dykkar skiklubb ut i frå kva ynskje og behov de har, enten det handlar om aktivitet, anlegg, arrangement, kompetanseheving eller andre rammevilkår.

Ta kontakt med Sogn og Fjordane Skikrins; ingrid.narum@skiforbundet.no

Sjekk ut Skiforbundet sin fagportal eller SKI-TV for å få inspirasjon. 

FAGPORTAL   SKI-TV

Saman kan vi skape enno betre aktivitet for barn og unge med ski på beina!

                       

NIF-EPI01, 01
NTB