Hopp til innhold

Fjord1 Attacking Vikings

Fjord1 Attacking Vikings er eit arrangement i uformelle rammer med fokus på skiglede for born, og vert gjennomført i Sogndal, Jølster og Breimsbygda i vinterferieveka.

Arrangementet har fokus på å ufarleggjere alpint som konkurranseform med bruk av terreng som aukar basisferdigheitene på ski. Mest mogleg aktivitet som skapar utfordring, meistring og glede. 

Arrangementet er ope for alle born frå 12 år og yngre.
Det er ingen påmelding for å delta.

Velkomen til Fjord1 Attacking Vikings!

Fjord1 Attacking Vikings - Sogndal 20. februar 2018

Fjord1 Attacking Vikings - Jølster 22. februar 2018

Fjord1 Attacking Vikings - Breimsbygda 25. februar 2018

Kontaktinfo:
Ingrid Narum, tlf. 918 00 611
Sogn og Fjordane Skikrins

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI01, 01