Hopp til innhold

Spelemidlar

Torsdag vart det gjort kjent at Viksdalen IL har fått tilsagn om kr. 300 000,- i spelemidlar til prepareringsutstyr for langrenn.

Totalt mottok Skiforbundet søknader for kr 8 404 645  (totalt  for prepareringsutstyr og øvrig utstyr). Av den totale ramma på kr 33 478 127  fra NIF, har NSF  fått kr 5 835 317 til fordeling.  

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI01, 01