Hopp til innhold

Bilete frå Kleivane Skisenter på Sandane.

Midlar til prepareringsutstyr

Fjellhug- / Vereide IL og Sogndal IL har tilsaman fått tilsagn om kr. 500 000,- i spelemidlar til prepareringsutstyr langrenn.

Med dei signal skikrinsen har fått på beløp til fordeling av midlar til prepareringsutstyr, har Norges Skiforbund valt å innstille kretsane sine 1. og 2. prioriteringar som mottakarar. M.a.o. kan både Fjellhug- / Vereide IL og Sogndal IL pårekne støtte.

Prioritering - Sogn og Fjordane Skikrins
1. pri. - Fjellhug-/ Vereide IL (tilsagn, kr. 300 000,-)
2. pri. - Sogndal IL (tilsagn, kr. 200 000,-)

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI03, 03
NTB scanpix