Hopp til innhold

Frå Trivselshagen på Sandane.

Fjord1 Sandane

Til helga samlast alpinistane i fylket til ei ny Fjord1 samling i Trivselshagen på Sandane. Informasjon om samlinga er oppdatert 30.09.2016 (kl. 08.15).

Informasjonen er oppdatert på følgjande punkt:

- deltakarliste pr. 30.09.2016, kl. 08.15

INFORMASJON - FJORD1 SANDANE SEPT./ OKT.

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde