Hopp til innhold

Frå Bjørkelibakkane

SFEsommarHopp

21. august og 25. september inviterar hopp- og kombinertkomiteen i Sogn og Fjordane Skikrins til SFEhopp Cup i plastbakkane ved Nordfjord Fritidssenter.

Her vert det hopping i plastbakkane (K15 og K40) under kyndig rettleiing av m.a. Lorentz Fannemel.

Førebels rammeprogram (21.08./ 25.09.2016)
Frammøte kl. 10.00
Hopping frå kl. 11.00
Lunsj
Uformell konkurranse ca. kl. 13.15

Det vil vere moglegheiter for å låne hoppski, hjelm etc.

For meir informasjon - kontakt leiar i hopp- og kombinert komiteen Gunnar Fannemel, tlf. nr. 917 20 448

Postadresse: Sogn og Fjordane Skikrins, Postboks 221, 6802 Førde Besøksadresse: Firdaveien 6, Førde
NIF-EPI01, 01